Wieczorem podczas koncertów odbywających się na terenach nad Ochnią kutnowscy fani Widzewa zaprezentowali bardzo widowiskowy pokaz. W związku z trwającą od kilku miesięcy nagonką na środowisko kibicowskie (czy też jak to się teraz popularnie nazywa – kibolskie) między koncertami zespołów Strachy na Lachy oraz Brathanki w obecności kilku tysięcy mieszkańców grupa fanów zaprezentowała pirotechniczny show związany z akcją “Kibice za bezpieczeństwem”.

www.kibicezabezpieczenstwem.pl

Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli. Obecnie bowiem ustawa o imprezach masowych zamiast pomagać walczyć z prawdziwym problemem chuligaństwa na stadionach uderza we wszystkich normalnych kibiców. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji z roku na rok następuje poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych. “W porównaniu z 2009 r. o 40 proc. spadła liczba chuligańskich wybryków. O blisko 40 proc. mniej było zatrzymań chuliganów. Do sądów trafiło o 56 proc. mniej wniosków w sprawach o wykroczenia popełnione w związku z imprezami masowymi. Na tym nie koniec. Po meczach piłki nożnej do sądów skierowano 803 wnioski o ukaranie – spadek o blisko 62 proc. Mniej jest też wydawanych zakazów stadionowych.”

Niestety rząd, widząc że przygotowania do organizacji Euro 2012 idą fatalnie, próbuje ukryć ten fakt tworząc zastępczy temat chuligaństwa na stadionach, czego skutkiem są bezmyślne i godzące w konstytucyjne prawa obywatelskie działania.

Dlatego eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt Ustawy o zmianie Ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie wielu rozwiązań, które realnie przyczynią się zarówno do poprawienia bezpieczeństwa, jak i utrzymania fantastycznej atmosfery na trybunach. Zatem, przypominając, chodzi o:

 • Doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji
 • Eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji “zakazu klubowego”.
 • Wprowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących się prac społecznych i działań reedukacyjnych prowadzonych przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne.
 • Wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica, jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej.
 • Wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa.
 • Umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucje, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

Widzewscy fani zbierali również podpisy przy swoim stoisku promocyjnym przy ulicy Królewskiej podczas trwania Jarmarku Różanego.

Podziel się!
 • Facebook
 • Blip
 • Drukuj
 • email
 • Śledzik
 • RSS
 • Wykop
 • Twitter
 • Dodaj do ulubionych
 • Google Bookmarks
 • PDF